BMI, neboli index tělesné hmotnosti, díky kterému zjistíte zda máte podváhu, normální, nadváhu, či obezitu v několika stupních.

 • Podváha do hodnoty 18.5
 • Normální v rozmezí 18,5 až 24,9
 • Nadváha  25 až 29,9
 • Obezita 1 stupně 30 až 34,9
 • Obezita 2 stupně 35 až 39,9
 • Obezita 3 stupně 40 a více

K čemu slouží BMI?

Výslednou Vaší hodnotu zařadíte do kategorie, které jsou vypsané níže. A podle kategorie zjistíte možnost zdravotních rizik spojené s Vaší váhou.

 • Podváha – Vysoké zdravotní riziko
 • Normální – Minimální zdravotní riziko
 • Nadváha  - Lehké zdravotní riziko
 • Obezita 1 stupně – Zvýšené zdravotní riziko
 • Obezita 2 stupně – Vysoké zdravotní riziko
 • Obezita 3 stupně – Velmi vysoké, až smrtelné zdravotní riziko

Vzoreček pro výpočet BMI=kg/(m)2 tedy: Vaše hmotnost v kg/ (vaše výška v metrech) na druhou

Příklad: Člověk měřící 180cm= 1,8m a vážící 80kg má BMI: 80/(1,8)2= 24,7  Tedy spadá do kategorie NORMÁLNÍ a nese si sebou minimální zdravotní rizika spjatá s jeho váhou.

BMI kalkukačka